Nowa wersja 3.13.1

Zmiany

  • Nowa buy propecia online wersja rozszerzenia FAKT (3.13.1)
    UWAGA: Wszystkie wcześniejsze wersje rozszerzenia FAKT zostaną dezaktywowane. Aby je ponownie aktywować wymagany jest zakup rozszerzenia FAKT. Status rozszerzeń można sprawdzić w menu Pomoc->Aktywowanie licencji i rozszerzeń. Nowa wersja programu zainstaluje się do folderu z rokiem 2013 dlatego też rok 2013 powinien być otwarty przed wykonaniem aktualizacji.

    UWAGA: buy clomid Użytkownicy którzy zakupili rozszerzenie FAKT po dniu 1.07.2012 otrzymają automatycznie bezpłatnie nowy kod aktywujący do nowej wersji tego rozszerzenia.
  • Dostosowano buy levitra online wydruk faktury VAT do nowych przepisów: usunięto napis "VAT" z "Faktura VAT", usunięto nadruk oryginał/kopia, usunięto rubrykę "odbierający", usunięto PKWiU, usunięto miejsce wystawiania, dotychczasową datę sprzedaży zamieniono na opcjonalne daty zgodnie z nowymi wymogami (drukują się w przypadku kiedy są inne od daty wystawienia), przeprojektowano fakturę na bardziej czytelną, dodano możliwość nadruku DUPLIKAT wraz z datą wystawienia duplikatu, dodano możliwość dodania dopisku opisującego rodzaj faktury (np.:"metoda kasowa", "samofakturowanie", itp). W tym celu należy zdefiniować odpowiednie pozycje w katalogu zdarzeń gospodarczych i wybrać odpowiednią opcję podczas wystawiania faktury.
  • Odpowiednio priligy online do zmian zmodyfikowano okna parametrów fakturowania oraz drukowania faktur które należy odpowiednio dostosować przed rozpoczęciem fakturowania nową wersją programu.

Nowe

  • Dostępny jest drugi wzorzec faktury który drukuje się wraz z dowodem wpłaty dla klienta. Domyślnie drukowany wzór należy zaznaczyć w parametrach fakturowania. Zawsze można wybrać inny wzór przed wydrukiem faktury. Dodatkowo drukowany dowód na tej samej stronie co faktura powoduje że opcja ta powinna być używana jedynie dla krótkich faktur (max 4-5 pozycji z jednowierszowym opisem).

Plik kamagra online aktualizujący znajduje się w sekcji menu Pliki